Foto 10

iDevice Vraag-pictogram Bestudeer het reliëf op deze foto
Horizon
  
recht
golvend of gebogen
kantig/gebroken of sterk golvend

Landoppervlak
  
effen
of
effen bovenvlak, ingesneden door rivieren
oneffen golvend
erg oneffen, hoekig of afgerond

Hoogteverschillen
  
zeer klein
matig tot groot
zeer groot

Hellingen
  
(zeer) zacht
steil (dalwanden) en zacht (bovenvlak)
matig
(zeer) steil

Rivieren
  
stromen op nagenoeg dezelfde hoogte als het omliggende land in een vlak dal
stromen in diep ingesneden valleien
stromen tussen de heuvels op nagenoeg dezelfde hoogte als het omliggende land
stromen in zeer diep ingesneden valleien
zijn niet te zien op de foto

RELIËFVORM
  
VLAKTE
PLATEAU
VLAKTE of PLATEAU
HEUVELLAND (HEUVEL)
GEBERGTE

Werkgroep Didactische Middelen