Natuurlijke en menselijke landschapselementen

iDevice-pictogram Doel

In deze ICT-oefening ga je na of je het verschil tussen een natuurlijk en een menselijk landschapselement kent.


iDevice-pictogram Voorkennis
  • Weten wat een natuurlijk landschapselement is.

 

     ♦ Weten wat een menselijk landschapselement is.


iDevice-pictogram Werkmap 1

Thema 'Landschap en kaart"

LandschapselementenWerkgroep Didactische Middelen